Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

Martine Smet, voorzitter van HOK Zele, neemt u spreekwoordelijk bij de hand voor een tripje door Museum Zeels Erfgoed.Kort, virtueel en alleen, zoals het in deze coronatijden past.Ooit komt de dag dat we u opnieuw kunnen ontvangen in ons prachtig museum.Met open armen. En dat mag u gerust letterlijk nemen. U vindt ons in de verste hoek van het Henri Van Daelecentrum, achter de bib.

Tot in betere tijden!

Ontdek onze kantafdeling

Jaarboek 51

Octrooi

In samenwerking met de Erfgoedcel Land van Dendermonde is het octrooi gedigitaliseerd door de firma iGguana.

Vlas en jute

De renovatie van deze afdeling is in volle gang.

 

 
 

Wereldoorlog I

Het thema is volledig hernieuwd.

OCTROOI VAN ALBRECHT EN ISABELLA VOOR DE SINT-SEBASTIAANSGILDE TE ZELE (1614).

Albrecht van Oostenrijk (°1559 †1621) huwt in 1598 met Isabella (°1566 †1633), dochter van koning Filips II van Spanje. De aartshertogen worden de soevereine vorsten van de Zuidelijke Nederlanden.

De schuttersgilde van Zele: van bloei en verval naar heropstanding.

Onder Keizer Karel V (1515-1555) moet de gilde een bloeiperiode gekend hebben, want ze kreeg van hem “privilegiën, vrijheden ende prerogatyven.
Onder het bewind van Filips II (1555-1598) zijn deze verloren gegaan … “waerdeure de zelve confrerie … zeer verflaut is.”

Om verder verval van de gilde tegen te gaan, vragen de inwoners van Zele aan de Aartshertogen Albrecht en Isabella de machtiging om een gilde te “moeghen maecken, vernieuwen ende institueren.”

Het octrooi is verleend op 9 mei 1614.

In de tekst is er sprake van een “rentbriefken” uit 1509, als oudste schriftelijke aanwijzing van het bestaan van de gilde, die al bestaat “… van allen ouden tijden ende buyten menschen gedyncken”.

Het verlenen van zulke machtigingen gebeurde niet alleen voor Zele. Zo kreeg de Maatschappij De Edele Handboog uit Lokeren in 1613 een gelijkaardig octrooi.

(L. Boone 2017)

 
 
Aalmoezenir Cesar Van Kerckhove. Pieter-Cesar-Clemens-Maria Van Kerckhove wordt geboren te Zele Heikant op de koude wintermorgen van 3 februari 1888. Op dinsdag 9 april 1912 wordt hij door Mgr. Rutten te Luik in de St.-Pauluskathedraal tot priester gewijd. Op 1 augustus 1914 vertrekt Cesar Van Kerckhove, verbonden aan het militair hospitaal, naar de Garnizoenstad Dendermonde. Daar wordt hij als brancardier geattacheerd “au train sanitaire 5.D.A”. Op 1 april ontvangt hij zijn benoeming van aalmoezenier 2de klas van de 4de Jagers te Paard, 2 D.C. Voor meer zie jaarboek 37 blz 145 – 277 (E. Quintyn).
Sector Stuivekenskerke, Pinksteren 1916.
De aalmoezenier draagt tussen de zandzakjes in Flanders Fields de mis op.